Project

Gemeente Lelystad, Huurdersvereniging ‘Ons Belang’, Welzijn Lelystad en Centrada willen samen met bewoners de uitstraling van de Jol verbeteren. Er is gekozen voor deze gezamenlijke aanpak in de Jol omdat er veel gebeurt of staat te gebeuren. Er is een actieve bewonersgroep/wijkraad bezig om de wijk hofje voor hofje op te knappen. De gemeente heeft groot onderhoud gepland voor wat betreft het groen en bestrating in Jol. Centrada gaat verschillende werkzaamheden uitvoeren in en aan de woningen (planmatig onderhoud).

 

Wat gaat er in de Jol gebeuren

–           gemeente voert groot onderhoud uit aan het groen en de bestrating;

–           Centrada zorgt voor kwaliteitsverbetering in woning;

Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) heeft een belangrijke rol in dit project: het stimuleren van betrokkenheid van bewoners, zodat een netwerk van actieve bewoners in de wijk ontstaat. De wijkraad Kustwijk  is samen met gemeente en bewoners gestart met het herinrichten van de hofjes.

Erfafscheidingen

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit project is het plaatsen/vervangen van erfafscheidingen. Bewoners zijn hierbij nauw betrokken. Voor de huurders geldt dat Centrada de nieuwe erfafscheidingen betaalt. Woningeigenaren kunnen hiervoor een aanvraag doen bij Mensen maken de Buurt.

 

Onderhoud

Centrada voert bij 382 eengezinswoningen en 6 appartementen in de wijk Jol diverse werkzaamheden uit. Wat gaat er gebeuren:

U vindt in het Bewonersboekje JOL meer informatie over de werkzaamheden, wat u van tevoren moet opruimen/voorbereiden en contactgegevens van de uitvoerder. Op het bewonersportaal vindt u alle informatie die voor u van belang is.

 

Planning

De wijk Jol is groot. Daarom delen we de wijk op in hofjes. Wij starten bij hofje 1 en verwachten per hofje ongeveer drie maanden nodig te hebben. Wanneer hofje één gereed is, volgt hofje twee, drie etc. U kunt de Planning hier bekijken.

 

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close