Contact

Centrada, gemeente Lelystad, Huurdersvereniging Ons Belang, Wijkraad Kustwijk en Welzijn Lelystad slaan samen met bewoners de handen ineen voor de Jol. Stapje voor stapje verbeteren we samen de wijk. Heeft u hierover vragen of suggesties? Neem gerust contact op met een van onze projectmedewerkers. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onderaan deze pagina.

                                                                                        

Danny van Zoelen                                Anita Steba                                Masja Schuurman                           Everett Brand
Gebiedsbeheerder Centrada       Woonconsulent Centrada     Bewonersconsulent Gemeente   Opbouwwerker Welzijn Lelystad

Op deze pagina vindt u ook de adresgegevens van de samenwerkingspartners.

Centrada

Centrada werkt nauw samen met partners in de stad, zoals de bewoners, de gemeente Lelystad, verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en huurdersvereniging Ons Belang. Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en buurten door een voorbeeldfunctie te vervullen in het schoon, heel en veilig houden van de wijk, maar ook door overlast tegen te gaan of voorzieningen te ontwikkelen voor onderwijs, welzijn en zorg. Langs komen zonder afspraak kan van 8.30 tot 12.30 uur. In de middag werkt Centrada van 12.30 tot 17.00 uur op afspraak.

Bezoekadres

Wigstraat 18 in Lelystad T (0320) 23 96 00

Postadres

Postbus 120 8200 AC Lelystad

Gemeente Lelystad

Wilt u langskomen bij de gemeente? Of wilt u een afspraak maken om langs te komen? Op de website van de gemeente leest u wanneer u terecht kunt bij bijvoorbeeld burgerzaken of bij de balie Werk, Inkomen en Zorg.

Openingstijden algemene informatiebalie

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Bezoekadres stadhuis

Stadhuisplein 2 in Lelystad T 140320

Postadres

Postbus 91 8200 AB Lelystad

Huurdersvereniging Ons Belang

Huurdersvereniging Ons Belang verenigt de huurders van Centrada in Lelystad en komt op voor hun belangen. Als belangenbehartiger van de huurders heeft de huurdersvereniging een overeenkomst met Centrada waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Spreekuren

Dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Bezoekadres

Meentweg 1 in Lelystad T (0320) 841733 E info@hvob.nl

Postadres

Postbus 425 8200 AK Lelystad

Wijkraad Kustwijk

De Wijkraad Kustwijk heeft als doel om de sociale samenhang in de wijk te versterken. Ook ondersteunt de Wijkraad bewoners bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. U kunt via de website van de Wijkraden Lelystad contact opnemen met de Wijkraad Kustwijk.

Welzijn Lelystad

De opbouwwerker van Welzijn Lelystad wil graag weten wat uw buurt nodig heeft, om te ondersteunen bij datgene wat u wilt aanpakken. Hiervoor werken we samen met partners uit de wijk. Kijk voor meer informatie op www.welzijnindewijk.nl of stuur een mail naar: opbouwwerk@welzijnlelystad.nl

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close